MaskinNet Sverige©

Vägtrummor
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Alfa Rör ABAlfa betongrör 08-774 02 60 08-711 07 60 info@alfaror.se
Andcon Sverige ABI stål 08-35 46 00 08-92 09 70 info@andcon.se
FLA Geoprodukter AB200-3000 mm i diameter av plast 026-420 18 00 026-13 34 10 info@fla.se
Haddelunds Entreprenad ABDräneringsrör 070-680 67 08  haddelund@hotmail.com
KWH Pipe Sverige ABWeholite 300-2400 mm 0321-53 05 00 0321-53 05 01 info@kwhpipe.se
Lindor Strand, ABBrunnar, förhöjningsringar 026-16 81 38  info@lindorstrand.se
Meag Va-system ABAlfa vägrör, rörbroar 08-711 28 20 08-711 21 80 info@meagvasystem.se
Svenska Brunnslock ABBrunnslock, brunnsöverbyggnad 070-343 88 49  info@svenskabrunnslock.se
ViaCon AB PEH, Hel-Cor, rörbroar 0771-64 00 40 0510-245 55 viacon@viacon.se


©MaskinNet 2004
redaktion@maskinnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00