MaskinNet Sverige©

Vägsalt, dammbindning
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
AB Hanson & MöhringSalinity Road 031-309 25 00  info@salinity.se
Bara Mineraler ABSträvis lättgrus 040-54 22 10 040-54 22 19 info@baramineraler.se
Contractor Trading ABDustex dammbindningsmedel 090-10 05 90  info@contraktortrading.se
KMI Kemimäklarna Int. AB 046-70 63 02  kmiab@telia.com
Nordkalk AB 010-476 25 00  eva.feldt@nordkalk.com
TETRA Chemicals Europe AB sommarsalt, vintersalt 042-453 27 00 042-453 27 80 info@tetrachemicals.com
Wibax AB 0911-25 02 00 0911-25 02 99 order@wibax.com


©MaskinNet 2004
redaktion@maskinnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00