Lägg till bild

1. Kontrollera att bilden är i formatet .jpg(jpeg) och att denna ej överstiger 14Mb.
2. Spara bilderna på ett lämpligt ställe på din hårdisk så du kommer åt dem lätt.
3. Fyll i din annons i formuläret och klicka på "Annonsera med bild".
4. Klicka på "Bläddra..."-knappen.
5. Du får nu upp en ruta där du kan välja bild, bläddra dig fram till den bild du vill ha, markera denna och tryck sedan öppna.
6. Välj "Skicka bild" för att använda vald bild till annonsen.


De flesta bildhanteringsprogram har funktioner för att dra ned filstorlek och beskära bilder. Enkla sådana program följer ofta med vid köp av kamera eller scanner.

Här nedan finner du några länkar till diverse bildhanteringsprogram.
Vi rekommenderar att du läser manualen/hjälpfilen för respektive program.

www.adobe.se (Photoshop, det mest använda bildhanteringsprogrammet).
www.jasc.com  (Paintshop Pro, finnsi en 30 dagars "pröva på" version).
www.ulead.com  (Ulead Smartsaver, program för att komprimera bilder mycket hårt).