Bredbandssatsning på landsbygden

2011-03-18
Nu finns mer pengar för utveckling av bredband på landsbygden. Jordbruksverket har beslutat att fördela ytterligare 40 miljoner kronor till bredbandsåtgärder inom landsbygdsprogrammet.

– Det finns ett stort lokalt engagemang och intresse för att utveckla infrastrukturen för bredband. Vi är övertygade om att bredbandssatsningen leder till ett ökat företagande och nya jobb på landsbygden, säger Andreas Mattisson på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, byalag och kommuner kan söka pengar för bredbandsutveckling. Varje län har en regional strategi. Därför är det viktigt att stödsökande kontaktar länsstyrelsen för information innan de söker pengar.

Projektstödet för bredband gäller bland annat för dragning av nya bredband och förberedelser för bredband, till exempel att gräva ner tomrör och dra fiber

Foto: Kent Norberg

Till Jordbruksverket >>